ชำระค่าบริการผ่านเว็บไซต์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินโดยใช้ข้อมูลใน 2 รูปแบบดังนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน